Textil

Antistatmedel

Antistatprodukter är hjälpmedel som förebygger statisk uppladdning av syntetiska fibrer och blandningar med naturfibrer både i samband med produktion och i samband med slutanvändningen av textilen.
Friktionsmedel förhindrar att fibrerna förskjuter sig t.ex i samband med regenerering av cellulosa eller för syntetiska fibrer till foder.

  • ZEROSTAT® Non-permanent antistatic agent
  • FORNAX® Anti-slip agent