Textil

Coatingshjälpmedel

Vattendispersion av polyakrylat, polyuretan eller polyvinylacetat är basen för textilbeläggningar; de bildar en film på textilien som ger ett skydd mot ljus, vatten, kemikalier etc.

  • DICRYLAN® Polyacrylate / Polyurethane / Polyvinyl acetate coating agent