Textil

Flamskyddsmedel

Flammskyddsmedel reducerar textiliens brännbarhet. Produkt och process styrs av fibertypen och vilket brandkrav som skall uppfyllas. Behandlingen kan vara icke-permanent, semi-permanent eller permanent. Det kan vara ett krav att produkterna skall vara ammoniumfria, halogen- eller formaldehydfria. Bodo Möller Chemie marknadsför de mest genomtestade produkterna innom detta segment.

  • FLOVAN® Non-permanent flame retardant
  • PYROVATIM® Flame retardant for cellulosic materials and their blends
  • PYROVATEX® Permanent flame retardant for synthetic materials and their blends