Textil

Förnätare

Denna behandling (easy care) förbättrar textiliens stabilitet och reducerar krympning av cellulosafiber.

  • KNITTEX® Cross-linking agent for cellulosic fibers and their blends