Textil

Avitera

Avitera TM är den senaste och mest miljövänliga färgämnesgruppen för färgning av cellulosafiber. Färgningsprocessen är vatten-, energi-, och tidsbesparandeoch kan göras med ultrakorta färgningsintervall.
De låga processtemperaturerna, den korta processtiden och den starkt reducerade tvättprocessen efter färgning ger en betydande reduktion av CO2 utsläppen. Som ett resultat av detta kan textilproducenter reducera stora mängder tid, vatten och energi och på ett betydande sätt bidra till att skydda miljön.
Avitera TM kommer kontinuerligt att utökas från nuvarande tre kulörer. Kombineras Avitera TM med Gentle Power Bleach TM, som är en låg-temperatur blekprocess, har ett stort steg tagits för miljön. Vatten -, tid- och energibesparingar på upp till 50% kan göras!

  • Avitera SE Dyes