Textil

Direktfärger

Direktfärger finner sin användning i textileindustrin på grund av den goda ljusäktheten och processekonomin samband med färgning av cellulosafiber. Denna typ av produkt binder inte kemiskt till fibern och tvättas därför lättare ur än t.ex. reaktivfärgänmen.

  • SOLOPHENYL® For the cost-effective dyeing of cellulosic materials