Textil

Dispersionsfärger

Disopersionsfärger används till färgning och tryck av polyester och acetatfibrer samt i mindre grad till polyamidfibrer. Färgämnena är olösliga i vatten och är därför dispergerade i en vattenbaserad formulering.

  • TERATOP® Hot light-fast dispersion dyes for use in the automotive industry
  • TERASIL® W/WW Dispersion dyes for polyester dyeing with highest washing fastness requirements
  • TERASIL® W-EL Wash-fast polyester / elastane blends