Textil

Reaktiva färgämnen för cellulosafiber

Reaktiva färgämnen till färgning och tryck av cellulosafiber och binder sig kemisk till fibern. Denna grupp av färgämnen kan användas för att uppnå klara och mättade nyanser med hög tvättäkthet.

  • NOVACRON® P Reactive dyes for print
  • NOVACRON® C Reactive dyes for padded dyeing
  • NOVACRON® LS Environmentally friendly reactive dyes using little salt
  • NOVACRON® FN Warm dyes with excellent washing fastness properties
  • NOVACRON® H Hot dyes for critical materials
  • NOVACRON® S, W Reactive dyes for dark shades
  • NOVACRON® NC Reactive dyes for earth and muddy shades