Textil

Reaktiva färgämnen för polyamid

Reaktiva färgämnen till polyamid ger god tvättäkthet och brilliant nyanser. Eriofast är de senaste färgämnena som utvecklats av Huntsman. Med undantag av svart är alla färgämnen i denna grupp metallfria.

  • ERIOFAST® Reactive dyes with excellent washing fastness properties