Textil

Reaktiva färgämnen för ull

Reaktiva färgämnen till ull med hög äkthet och klara nyanser. En viktig färgämnesgrupp som representerar ett bra alternativ till de ur miljösynpunkt betänkliga krominnehållande färgämnena.

  • LANASOL® Reactive dyes for wool