Textil

Syra- och metallkomplexfärgämnen

Syra- och metallkomplexfärgämnen kan användas till färgning och tryck av ull, silke och polyamid. Syrafärgämnen ger typisk brillianta nyanser och jämnt färgresultat medan metallkomplexfärgämnen ger mindre klara nyanser men i istället högre äkthet.

  • TECTILON® Acid dyes with excellent light fastness for dying of wool, silk and polyamide
  • LANASET® Intelligent mixture of acid/metal dyes and reactive dyes for use on wool and silk and their blends
  • ERIONYL® A Acid dyes with good wett fastness
  • LANACRON®, NEOLAN® Metal complex dyes with good light and washing fastness