Textil

Färgning

  • Ytaktiva medel och dispergeringsmedel
  • Vätmedel, avluftningsmedel, skumdämpare
  • Våtfastförbättring
  • Skrynklingshämmare, ullskydd, migrationsinhibitorer
  • Uv filter, fiberstabilicering