Textil

Uv filter, fiberstabilicering

UV absorbenter absorberar UV-strålning och skyddar på det sättet fibern och färgen. I många sammanhang förbättras samtidigt ljusäktheten t.ex vid bestrålning under förhöjd temperatur. Detta är en viktig egenskap för textilier i bilar eller i glasövertäckta rum.

  • UV-FAST® UV absorber