Textil

Vätmedel, avluftningsmedel, skumdämpare

Avluftningsmedel används för att avlägsna luft i alla våtbehandlingsbad.

  • ALBAFLOW® Wetting and deaerating agent
  • INVADINE® Wetting agent
  • FUMEXOL® Defoaming agent