Textil

Våtfastförbättring

Våtfastförbättrande produkter hjälper till att förbättra våtäkteheten för färgade textilier och tryck.

  • ERIONAL® Fixing and reserving agent for polyamide, wool and their blends
  • ALBAFIX® Fixing agent for cellulosic fibers