Textil

Ytaktiva medel och dispergeringsmedel

Dessa produkter används för att uppnå jämna och reproducerbara nyanser i färgprocessen samt för att stabilisera vattenolösliga partiklar i en dispersion.

  • ALBATEX® Leveling agent
  • UNIVADINE® Leveling agent
  • INVALON® Dispersing agent