Blekmedel, förbehandlings- och vätmedel

Blekmedel ökar vitheten på nästan alla typer av fibern. Avsizeningsmedel hjälper att avlägsna sizen från fibrern innan vidare behandling. Vätmedel väter, dispergerar och emulgerar. De hjälper till att oskadliggöra oönskade substanser som fett, vax och andra föroreningar.

  • Gentle Power Bleach TM kombinerar ovanstående i en vatten, energi- och tidsbesparande process. Livscykelstudier (LCA) av Gentle Power Bleach TM indikerar omkring 25% reduktion av CO2/kg blekt bomull.
  • CLARITE® Bleaching processor
  • INVATEX® Digesting agent
  • ULTRAVON® Highly effective detersive surfactants
  • INVAZYME® Desizing agent for water-insoluble sizes
  • ERIOPON® Afterclearing agent