Textil

Optiska vitmedel

Optiska vitmedel är flouricerande färgämnen som ökar vithetsgraden på alla typer av fibrer. Nyansen varierar efter produkten man väljer, från blå-violett via blåtonad till rödaktig. Ljusäktheten varierar beroende på vald produkt och fiber.

  • UVITEX® Optical brightener with outstanding light fastness properties