Textil

Inkjet

Vattenbaserade tryckfärger till ink-jet tryck. Ink-jet blir mer och mer intressant inom textiltryck då teknologin hela tiden går framåt med snabbare produktionshastigheter. Ink-jet tryck ger nya möjligheter inom textiltryck på grund av dess nästan obegränsade designmöjligheter.

  • TERASIL® Dispersion inks for print on polyester
  • LANASET® SI Inks for use on wool, silk and polyamide
  • NOVACRON® MI Reactive inks for print on cellulosic materials
  • LYOSPERSE® GP Pigment inks for all types of fibers